Bijbelse verhalen uitbeelden met Playmobil

Ingediend door Lucida op do, 10/01/2020 - 08:38

Een leuke manier om bijbelverhalen of andere verhalen in een devotie uit te beelden is met Playmobil.

In dit artikel geef ik u enkele tips en ideeën.

Basis Tips

Welke cijfers zijn geschikt?

In principe kunnen natuurlijk bijna alle cijfers worden gebruikt.

Maar figuren uit de volgende series passen qua uiterlijk goed bij verhalen uit de Bijbel:

 • Knights (verwijder wapens en harnassen waar nodig)
 • Vikings
 • Piraten (die zonder ooglappen)
 • Boerderij
 • Romeinen (voor de soldaten)
 • Egyptenaren (voor het verhaal van Jozef, bijvoorbeeld)

Wat voor figuur gebruik je voor Jezus?

Gebruik een figuur met witte kleren

Als je geen figuur hebt met witte kleding, kun je ook een eenvoudig gewaad van stof maken. Maak een gleuf in een strook witte stof voor het hoofd en bevestig de mantel met een elastiekje.

(Natuurlijk zal Jezus niet altijd in het wit gekleed zijn geweest;-) maar in de traditie en de kunst wordt Jezus wel in het wit afgebeeld en dus is de herkenningswaarde er)

Het belangrijkste is om altijd hetzelfde cijfer voor Jezus te gebruiken!

Als u geen figuur met volledig witte kleding hebt, kunt u ook verschillende figuren samenvoegen om een nieuw figuur te maken. U vindt de instructies in de onderstaande link

Welk aanvullend materiaal is nodig?

Het aanvullende materiaal hangt sterk af van het verhaal dat u uitbeeldt.

En hoe uitgebreid je een scène wilt hebben.

Hierbij geef ik je een paar ideeën van wat je zou kunnen gebruiken:

 • kleden als basis en achtergrond (bijv. groen, bruin, blauw (voor meer/zee) speelkleden
 • Bouwstenen (voor huizen, muren, waterputten, dorpen en steden enz.)
 • Alledaagse materialen (b.v. een kartonnen bord patat als schip, zoutvis als vis, een fruitnet als visnet, enz.)
 • Snij vormen uit kleikarton (b.v. een zon, zwarte wolken enz.).
 • Aanvullende Playmobil artikelen naar behoefte (b.v. bomen, tafels en stoelen, eetwaren, wapens, etc.)

Tips voor het vertellen van verhalen

 • Neem een verhaal met voldoende plot
 • Neem niet te veel karakters, als je ze moet verplaatsen is dat onhandig
 • Draai de armen van de personages een beetje omhoog, zo staan ze beter
 • Als je veel van de scènes moet herschikken, neem dan een tweede persoon om je te helpen de figuren te herschikken
 • Zorg ervoor dat alle kinderen de scène duidelijk kunnen zien
 • Als u wilt, kunt u er ook kinderen bij betrekken (die kunnen dan bijvoorbeeld een figuur verplaatsen of helpen iets op te zetten)

Voorbeelden van verhalen

Op de volgende website kun je gefotografeerde Playmobil-scènes vinden voor een aantal Bijbelverhalen, die je als inspiratie zou kunnen gebruiken:

www.kleineKids.ch

De volgende verhalen zijn beschikbaar op kleineKids.ch:

 • De vistocht van Petrus (Uit de bijbelset "Jezus was een mens")
 • Storm Kalm (Uit de bijbelset "Jezus kan grootse dingen doen")
 • Het genezen van een melaatse (Uit de bijbelset "Jezus kan grootse dingen doen")
 • Dochter van Jaïrus (uit de bijbelset "Jezus kan grootse dingen doen")
 • Jezus zegent kinderen (uit de bijbelset "Jezus houdt van iedereen")
 • De vrouw bij de put (uit de bijbelset "Jezus houdt van iedereen")
 • Bartimeüs (uit de bijbelset "Jezus houdt van iedereen")
 • Zachaeus (uit de bijbelset "Jezus houdt van iedereen")
 • Het laatste avondmaal (uit de bijbelset "Jezus is voor jou gestorven")
 • In de Hof van Gethsemane (uit de bijbelset "Jezus stierf voor jou")
 • Jezus ontmoet zijn discipelen na de opstanding (uit de bijbelset "Jezus leeft")
 • Opstanding (uit de bijbelset "Jezus leeft")

Bronnen

 • Foto's: Michelle Flückiger