Bible-reading

Een devotioneel concept voor een semester met 9 middagen.

Het behandelt 9 belangrijke staties / wonderen / ervaringen uit het leven van Jezus.

Op een creatieve manier het scheppingsverhaal herbeleven en een diepere kijk krijgen op de schepping.

 

Op een aansprekende manier het verhaal uit Genesis 3 vertellen en beleven samen met de kinderen.

Bij dit bibliodrama gaat het om het in actie zetten van het welbekende verhaal van de zondeval. Op deze manier horen en beleven de kinderen het verhaal, wat ze al vaker hebben gehoord, op een nieuwe manier.

Samen met kinderen en/of tieners een kerkdienst voorbereiden en uitvoeren. Op kamp of in de eigen kerk.

Goed om met de Pioniers te doen tijdens een kamp, een clubmiddag of zelfs als Pioniergroep te organiseren als weekgebed (24*7) met en voor jullie kerk.

Romeinen 12: 12
"Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk."

Efeze 6: 18
"Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen."