Kamp

Ideeën voor een gevarieerd programma van ervaringen bij het verlaten van Egypte.

Objectles met hulp van een simpel stuk papier.

Doen, durven of de waarheid.Hoe gaat het met jouw leven?

Dramastukje bijvoorbeeld voor een evangelisatie-actie of tijdens een (kamp-)kerkdienst.

Samen met kinderen en/of tieners een kerkdienst voorbereiden en uitvoeren. Op kamp of in de eigen kerk.

Goed om met de Pioniers te doen tijdens een kamp, een clubmiddag of zelfs als Pioniergroep te organiseren als weekgebed (24*7) met en voor jullie kerk.

Romeinen 12: 12"Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk."

Efeze 6: 18"Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen."