Confidence-games

Een cursus voor blinden waarin veel misleidende stemmen voorkomen.
De uitdaging is om alleen naar de juiste instructies te luisteren.