Evangelistic projects

Dit seizoen bekijken we het verhaal van William Tyndale, die de Bijbel vanuit het Hebreeuws in het Engels vertaalde. Door dit verhaal kunnen we kinderen laten zien hoe belangrijk het Woord is en dat we dankbaar moeten zijn dat het in een voor ons toegankelijke taal is opgesteld. We zullen verschillende dingen ervaren die deel uitmaken van het verhaal.

Dit seizoen kijken we naar het verhaal van William Tyndale, die de Bijbel vanuit het Hebreeuws in het Engels vertaalde. Door dit verhaal zullen we de kinderen kunnen laten zien hoe belangrijk het Woord is en dat we dankbaar moeten zijn dat het in een taal staat die voor ons toegankelijk is. We zullen verschillende dingen ervaren die deel uitmaken van het verhaal.

Dit seizoen kijken we naar het verhaal van William Tyndale, die de Bijbel vanuit het Hebreeuws naar het Engels vertaalde. Door dit verhaal kunnen we kinderen laten zien hoe belangrijk het Woord is en dat we dankbaar moeten zijn dat het in een voor ons toegankelijke taal beschikbaar is. We zullen verschillende dingen ervaren die deel uitmaken van het verhaal.

Dit seizoen kijken we naar het verhaal van William Tyndale, die de Bijbel vanuit het Hebreeuws naar het Engels vertaalde. Door dit verhaal kunnen we kinderen laten zien hoe belangrijk het Woord is en dat we dankbaar moeten zijn dat het in een voor ons toegankelijke taal beschikbaar is. We zullen verschillende dingen ervaren die deel uitmaken van het verhaal.

Dit seizoen kijken we naar het verhaal van William Tyndale, die de Bijbel vanuit het Hebreeuws naar het Engels vertaalde. Door dit verhaal kunnen we kinderen laten zien hoe belangrijk het Woord is en dat we dankbaar moeten zijn dat het in een voor ons toegankelijke taal beschikbaar is. We zullen verschillende dingen ervaren die deel uitmaken van het verhaal.

Dit seizoen kijken we naar het verhaal van William Tyndale, die de Bijbel vanuit het Hebreeuws naar het Engels vertaalde. Door dit verhaal kunnen we kinderen laten zien hoe belangrijk het Woord is en dat we dankbaar moeten zijn dat het in een voor ons toegankelijke taal beschikbaar is. We zullen verschillende dingen ervaren die deel uitmaken van het verhaal.

Dit seizoen kijken we naar het verhaal van William Tyndale, die de Bijbel vanuit het Hebreeuws naar het Engels vertaalde. Via dit verhaal kunnen we de kinderen laten zien hoe belangrijk het Woord is en dat we dankbaar moeten zijn dat we het in een voor ons toegankelijke taal hebben. Je zult verschillende dingen meemaken die deel uitmaken van het verhaal.

In het nieuwe kwartaal van ons EPA-seizoen beginnen we met een nieuw thema dat te maken heeft met verschillende korte verhalen. Ze gaan over kinderen en dieren die God op verbazingwekkende wijze gebruikt. Het volgende verhaal dat we zullen bekijken gaat over een klein meisje dat heel graag blauwe ogen wilde hebben zoals haar moeder.

In het nieuwe kwartaal van ons EPA-seizoen beginnen we met een nieuw thema dat draait om verschillende korte verhalen. Ze hebben betrekking op kinderen of dieren die God op verbazingwekkende wijze gebruikt. Het volgende verhaal dat we zullen bekijken gaat over een klein vijfjarig meisje genaamd Mariana dat op jonge leeftijd missionaris was geworden.

In het nieuwe kwartaal van ons EPA-seizoen beginnen we met een nieuw thema dat draait om verschillende korte verhalen. Ze hebben betrekking op kinderen of dieren die God op verbazingwekkende wijze gebruikt. Het volgende verhaal dat we zullen bekijken gaat over de kleine hond die enkele gescheurde bladzijden uit de Bijbel meenam naar het Chinese commando en uiteindelijk namen 82 soldaten van dat commando Jezus Christus aan als hun Verlosser.

In het nieuwe kwartaal van ons EPA-seizoen beginnen we met een nieuw thema dat draait om verschillende korte verhalen. Ze hebben betrekking op kinderen of dieren die God op verbazingwekkende wijze gebruikt. Het derde verhaal dat we zullen bekijken gaat over George de papegaai en Winnie Davis de zendelinge. We zullen ons concentreren op het feit dat we zelfs met onze zwakheden God kunnen dienen.

In het nieuwe kwartaal van ons EPA-seizoen beginnen we met een nieuw thema dat draait om verschillende korte verhalen. Ze hebben betrekking op kinderen of dieren die God op verbazingwekkende wijze gebruikt. Het volgende verhaal dat we zullen bekijken gaat over John Sr. en zijn familie. Onze nadruk zal liggen op het feit dat, in welke moeilijkheden we ook komen, God ons niet in de steek zal laten en altijd bij ons zal zijn.

In het nieuwe kwartaal van ons EPA-seizoen beginnen we met een nieuw thema dat draait om verschillende korte verhalen. Ze hebben betrekking op kinderen of dieren die God op verbazingwekkende wijze gebruikt. Het eerste verhaal dat we zullen bekijken gaat over een tienjarig meisje genaamd Monica. Onze focus zal liggen op het leren luisteren naar en vertrouwen op God in alle situaties.

Kwartaalprogramma

Korte Verhalen 2022

Het programma is gebaseerd op verschillende korte verhalen die vertellen waarom God werkt en werkt door mensen en dieren op verbazingwekkende manieren. In de loop van 7 bijeenkomsten willen we de kinderen deze korte verhalen bijbrengen en hen motiveren om met Christus te leven zonder angst voor de reactie van hun vrienden of de maatschappij.

Deze EPA-middag was een recapitulatie van het thema van "Het geheim van het wilde bos" en we probeerden de meest onthullende momenten van het verhaal op te nemen, waarbij we wilden benadrukken dat door Ruth te veranderen, zij iedereen om haar heen kon helpen door hen te beïnvloeden en zij veranderden.

Dit is de laatste EPA middag van dit verhaal over Het Geheim van het Wilde Woud. Hier herbeleefden we de laatste avonturen met Ruth en Philip en maakten we de verbinding dat we een nieuw lichaam in de hemel zullen hebben.

Het idee van deze EPA-middag is om verder te gaan met het verhaal van het Geheim van het Woud, avonturen te beleven met Ruth en Philip en het verband te leggen dat ons in de hemel een leven zonder ziekte en verdriet wacht.

Het idee van deze EPA-middag is om verder te gaan met het verhaal van Het geheim van het woud, avonturen te beleven met Ruth en Philip en het verband te leggen dat iedereen bekering nodig heeft.

Het idee van deze EPA-middag is om verder te gaan met het verhaal van Het geheim van het wilde bos, avonturen beleven met Ruth en Philip en een band opbouwen, zodat we klaar zijn om alles te geven, hoe klein ook.

Het idee van deze EPA-middag is om verder te gaan met een verhaal over het Geheim van het Wilde Woud, waarbij we avonturen beleven met Ruth, Philip en Terry en het verband leggen dat wat we zaaien we zullen oogsten.

Het idee van deze EPA-middag is om verder te gaan met het verhaal van Het geheim van het wilde bos, avonturen te beleven met Ruth en Philip en een verband te leggen met het maken van vrienden en het helpen van mensen zonder vooroordelen.

In de EPA van vanmiddag onderzochten we een zaak van twee moeders die ruzie hadden over een kind en elk beweerden dat het kind van haar was.

Heb je het al door, ja dit is de zaak die Koning Salomo snel, gemakkelijk en vooral verstandig oploste.

Zoals gewoonlijk begonnen we met een welkom, regels en een voorwoord.

Tijdens deze EPA besloten we dat ons thema Het bedrog tussen Esau en Jakob zou zijn,

We begonnen met een korte sketch tussen "Laban" en "Jacob," waarbij de sketch de belofte van Laban weergaf om zijn dochter te geven voor zeven jaar arbeid van Jacob.

Om te beginnen begroetten onze dagleiders de kinderen op de gebruikelijke manier, waarna de hoofdleider, die de hoofdonderzoeker op de zaak speelde, uitlegde dat de volgende misdaad die we zouden onderzoeken diefstal was. Gedurende deze tijd kwam een ander hoofd door de deur, hij legde op een nuchtere toon uit dat ze de diefstal opzij moesten zetten omdat er iets belangrijkers aan de hand was, namelijk moord. Hij legde uit dat hij tijdens een wandeling in het veld een dode man op de grond had gezien. De twee en de hoofdrechercheur maakten vervolgens de kinderen klaar en met z'n allen gingen ze naar het park, daar vond het gebruikelijke opsporingsspel plaats.

Deze EPA begint op een iets ongebruikelijker plek dan gewoonlijk... een ingestort gebouw, en de aanwijzing die we deze keer naar Facebook hadden geüpload waren boeien.

Het idee van deze EPA-middag is om te kijken naar Gods Woord, voortbordurend op het thema Gods Woord is als een zwaard.

Het idee van deze EPA-middag is om naar Gods Woord te kijken, voortbordurend op het thema Gods Woord is als een spiegel.

Het idee van deze EPA-middag is te kijken naar Gods Woord, voortbordurend op het thema Gods Woord is als licht.

Het idee van deze EPA-middag is om te kijken naar Gods Woord, voortgaand op het thema van Gods Woord als zaad.

Het idee van deze EPA-middag is om te kijken naar Gods Woord, voortgaand op het thema Gods Woord is waardevoller, zelfs dan goud en zilver.

Het idee van deze EPA-middag is om te kijken naar Gods Woord, voortbordurend op het thema Gods Woord is als honing.

Het idee van deze EPA-middag is om te kijken naar Gods Woord, voortgaand op het thema van Gods Woord als melk.

Het idee van deze EPA-middag is om te kijken naar Gods Woord, voortbordurend op het thema Gods Woord is als vuur.

Het voorbereide programma heeft als thema Gods Woord als..., en bij elk van onze 10 bijeenkomsten rond dit thema kijken we naar Gods Woord als iets anders. Ons doel is de dames te laten nadenken over het feit dat de Bijbel niet zomaar een boek is.

Het idee van deze EPA-middag is om verder te gaan met het verhaal van Het geheim van het woud, avonturen beleven met Ruth en Philip en het verband leggen dat zoals schapen luisteren naar de stem van hun herder, ik luister naar de stem van God.

Het idee van deze EPA-middag is om verder te gaan met het verhaal van het Geheim van het Woud, avonturen te beleven met Ruth en Filippus en het verband te leggen dat Jezus elk verloren schaap wil vinden.

Het idee van deze EPA-middag is om te beginnen met het verhaal van het Geheim van het Wilde Woud en te kijken naar het leven van de twee kinderen Ruth en Filippus, waarbij het verband wordt gelegd dat Jezus van ieder van ons houdt, ongeacht wat we zijn.

Het programma is gebaseerd op het boek "Het geheim van het wilde bos" over een meisje genaamd Ruth en haar broer Philip en hun avonturen. Ons doel is om in 10 bijeenkomsten iets van het verhaal te beleven en kinderen aan te moedigen om net als Ruth en Philip Jezus te willen volgen.

Een woordloos boek???
Wat is dat dan?
Is het een boek vol plaatjes? Nee, ook dat niet.

Geen woorden, geen plaatjes... ...wat dan wel?
Kleuren! Het woordloze boek staat vol met kleuren.
Dit boek verteld jou een spannend en belangrijk verhaal.

Dramastukje bijvoorbeeld voor een evangelisatie-actie of tijdens een (kamp-)kerkdienst.

Samen met kinderen en/of tieners een kerkdienst voorbereiden en uitvoeren. Op kamp of in de eigen kerk.

Met de papiersnippers die je overhoudt na het vertellen van de zin van het leven kun je vervolgens het echte verhaal van pasen vertellen.

Hoe je met niets meer dan een A4-tje (en eventueel een schaar) de zin van het leven kunt vertellen.