Personal spirituality

Creatief aan de slag met het thema 'Wie ben ik?' of 'Schepping'.

Doen, durven of de waarheid.Hoe gaat het met jouw leven?

Hoe je met niets meer dan een A4-tje (en eventueel een schaar) de zin van het leven kunt vertellen.

Goed om met de Pioniers te doen tijdens een kamp, een clubmiddag of zelfs als Pioniergroep te organiseren als weekgebed (24*7) met en voor jullie kerk.

Romeinen 12: 12"Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk."

Efeze 6: 18"Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen."