Благовестителни програми

Идеята на този СИП следобед е да започнем с историята на Тайната на дивата гора и да разгледаме живота на двете деца  Рут и Филип като направим връзка с това, че Исус обича всеки един от нас, независимо какви сме.

 

Програмата е направена по книгата “Тайната на дивата гора”  разказваща за момиче на име Рут и нейният брат Филип и техните приключения. Целта ни е в рамките на 10 събирания да може да преживеем част от историята и да насърчим децата да искат да следват Исус като Рут и Филип.

Забавна и увлекателна програма, за няколко поредни СИП-следобеда, която ни позволява да проследим историите от Библията под лупа и да намерим поуката в тях 

Идеята на този СИП следобед е да представим темата за детективите и да разкрием заедно с децата историята на Йосиф като извлечем от нея поуката, че дори, когато Бог ни поставя в трудни ситуации, той има добър план за нас, за който просто трябва да проявим търпение. 

Artikelkategorien