Cooperation-games

Изграждането на импровизиран бивак, без да си говорите, е истинско предизвикателство.

Но резултатите са впечатляващи.

Кой може да задържи балона във въздуха най-дълго?

Игра, в която главата на змията иска да хване опашката

Могат да се организират състезания с костюми на различни теми. Костюмите са изработени от ежедневни материали като вестници и тиксо.

Възможни теми: Царе (например за историята на Давид, Соломон).

Футболът е пригоден за игра със специални правила за групи с деца на различна възраст.

Със стрели е предал Йонатан на Давид скрита инфорамция 1 Царе 20:20-24

Artikelkategorien