Програми за тримесечие

Това е примерна покана, която може да промените и да използвате за ваш СИП следобед, свързан с детективски преживявания.

Резюме на книгата на Робин Худ от Хауърд Пайл.

Всяка от 15-те глави е обобщена накратко в ключови думи.

Резюмето може да бъде помощ, например, на сюжета / на в Робин Худ Сола

Artikelkategorien