Music

Първоначално дидли лукът е бил занимание за деца от фермата. Обикновено това беше някаква пръчка, метла или нещо подобно, към която се прикрепваше консервна кутия, а след това се опъваше тел. С издърпване на струната можете да свирите ноти, а с поставяне на гърлото на бутилката върху струната можете да регулирате височината на звука.

Artikelkategorien