Orientation

Много просто казано, азимутът е ъгловото отклонение между северната посока и търсената посока в определена/задължителна единица, обикновено ° (градуси).

Забавна селска игра, в която младите воини са изпратени в Йерихон като разузнавачи, за да решат сложни пъзели и да съберат важна информация за града и неговите жители.

Целта на Technik-Sternli е да научи на децата подходящи за възрастта техники на Jungschart. Изпълнението на подпис е добра възможност да приложите съдържанието на Orientation Zack на ниво Jungschi.

Процедура на играта: Младите участници получават задача (напр. плакат "Търсено" като въведение) да търсят изгубената овца. След това обикалят от пост на пост, докато намерят овцата. На всеки пост има прикрит лидер. Всяко от децата получава подсказка къде е следващият пост и как трябва да се държи с него, за да предостави информация. Ако зададените критерии не са изпълнени, лидерът не дава никаква информация!

Общо казано, колкото повече лидери, толкова по-добре. Изброените варианти могат да бъдат разширени в зависимост от бюджета за време и присъстващите лидери.

Накрая може да се отпразнува голямо парти!:)

Приложение: Идея за играта в детайли и плакат на играта Wanted

BT_010_Orientation_1

Artikelkategorien