Игри за навън

Два отборя се състезават да донесат дрехата на Йосиф при Яков. Целта на играта е да не позволяват на другия отбор да донесе дрехата при Яков пръв и да доказват, чрез улики, които намират, че Йосиф не е мъртъв а жив. 

-два отбора - Цветя и Пчели

-три полета - Поляната, Средната земя и Кошера

- х= /брой хора/ = половин отбор

 

Мисии

Мисия Пчели - всеки от тях да докосне различни Цветя

Мисия Цветя - всеки да докосне х различни Пчели

 

 

Със стрели е предал Йонатан на Давид скрита инфорамция 1 Царе 20:20-24

Давид уповаваше на Бог и така победи лъв, мечка и Голият. Но той също умееше да се цели с прашката си. Ще се упражняваме с прашка като Давид и други постове по темата.

Пост1 правене и оцеляне с прашка

Пост2 побежаване на лъв и мечка

Пост3 катапулт

Енергична игра

Игра във която тябва мислене.

Игра със която може да се запознаеш и упознаеш с някого.

Игра за бързина

Игра в екип

Artikelkategorien