First aid & accidents

Целта на Technik-Sternli е да научи на децата подходящи за възрастта техники на Jungschart. Релетата са идеални за редовно освежаване на всички технически области.

Само четири документа на английски и български език, които могат да ви помогнат при преподаването на предмети, свързани с първа помощ.

Категории статии