Spiritual program

Táto koncepcia sa uskutočnila ako súčasť besjigovej zóny Zürich. Je vhodný pre deti a dospievajúcich vo veku 9-16 rokov. Malo by to slúžiť ako podpora pre oddanú prípravu.

Nápady na pestrý program zážitkov pri odchode z Egypta.

Táto koncepcia sa uskutočnila ako súčasť besjigovej zóny Zürich. Je vhodný pre deti a dospievajúcich vo veku 9-16 rokov. Malo by to slúžiť ako podpora pre oddanú prípravu.