Akčné hry

Táto susedská hra je skvelou zábavou pre mladých ľudí aj pre Ameisli. Môže sa hrať vonku v susedstve kostola alebo v prípade núdze vnútri.

Z časového hľadiska sme dva roky po narodení Ježiša, krátko predtým, ako Jozef, Mária a Ježiš odleteli do Egypta. Predpokladá sa, že Ježiš mal v tomto okamihu asi dva roky.