Materiál a médiá

Knižné zhrnutie knihy "Robin Hood" od Howarda Pylea.

Každá z 15 kapitol je stručne zhrnutá v kľúčových slovách.

Zhrnutie môže pomôcť, napríklad, k príbehu / príbehu v Robin Hood Sola