Lanová technológia

Cieľom Technik-Sternli je naučiť deti technikám Jungschart primeraným veku. Relé sú ideálne na pravidelné osvieženie všetkých technických oblastí.