Nočné hry

Z časového hľadiska sme dva roky po narodení Ježiša, krátko predtým, ako Jozef, Mária a Ježiš odleteli do Egypta. Predpokladá sa, že Ježiš mal v tomto okamihu asi dva roky.