Prvá pomoc a nehody

Cieľom Technik-Sternli je naučiť deti technikám Jungschart primeraným veku. Relé sú ideálne na pravidelné osvieženie všetkých technických oblastí.