Terénne hry

Biblické pasáže:

- Matúš 13: 24–30

- Matúš 13: 36–43

Predmety:

- evanjelizácia

- kto prináša ovocie?

- Prineste svetlo do sveta

- Ježiš opäť prichádza

Z časového hľadiska sme dva roky po narodení Ježiša, krátko predtým, ako Jozef, Mária a Ježiš odleteli do Egypta. Predpokladá sa, že Ježiš mal v tomto okamihu asi dva roky.

Cieľom Technik-Sternli je naučiť deti technikám Jungschart primeraným veku. Hra s ohňom je ideálna pre úroveň Ameisli, Jungschi a ašpirantov / tínedžerov, aby si hravo uplatnili alebo vyskúšali, ako sa robí oheň.

Umiestnenie: v lese

Trvanie: 1 až 1,5 hodiny

Hra vymyslená na základe populárnych počítačových stratégií.