Projects

В лагера или в специален ден децата организират панаир. Лидерите и ръководителите посещават детския панаир. Чрез голямо предложение децата се опитват да вземат парите за игра от ръководителите си.

Със стрели е предал Йонатан на Давид скрита инфорамция 1 Царе 20:20-24

Artikelkategorien